1. decembra 2012

Minorma benefičný koncert 2012

„Talent je dar – darujte talentom” Inštitút Minorma organizuje pod záštitou Lucie Satinskej a Milana Lasicu prvý Vianočný benefičný koncert s názvom ,,Talent je dar – darujte talentom“. Výťažok z podujatia bude využitý na mentorský program Forma, ktorého cieľom je poskytnúť vybraným talentovaným jednotlivcom z menšín finančnú a odbornú pomoc, aby mohli svoj talent plnohodnotne využiť. Program štartujeme v prvej tretine roku 2013. Na toto mimoriadne podujatia pozývame výlučne vybraných predstaviteľov inteligencie, politickej, kultúrnej a verejnej elity na Slovensku […]