Správna rada

 

Gábor Bindics

Študoval kultúrny manažment na Univerzite v Pécsi,  neskôr študoval alternatívne zdroje energie na budapeštianskej technickej univerzite. Pracoval v londýnskej National Portrait Gallery, v Paríži založil prvé stredoeurópske kino, ktoré neskôr získalo oficiálny status umeleckého kina. Je zakladateľom  KC Dunaj a bratislavskej kuriérskej služby Švihaj Šuhaj, predstaviteľom Aliancie Stará Tržnica.

József Czajlik

Maturoval na Strednej priemyselnej škole s hlavným vyučovacím jazykom maďarským, potom sa stal členom košického divadla Thália, v rokoch 1994–1995 bol členom komárňanského Jókaiho divadla a v rokoch 1995–1997 znovu členom divadla Thália. V rokoch 1997–2002 študoval divadelnú réžiu v Bratislave, neskôr aktívne pôsobil ako hlavný režisér divadla Bárka v Budapešti. Od roku 2011 je hlavným režisérom divadla Thália.

Dusan Hégli

Je vedúcim umelcom Tanečného divadla Mladé srdcia. Popri svojich kreatívnych aktivitách pôsobí tiež v predsedníctve Maďarského folklórneho zväzu, ako vedúci umelec Mladých sŕdc sa zúčastňuje na rôznych domácich a medzinárodných podujatiach ako organizátor alebo účinkujúci (festivaly, semináre, tanečné kurzy, vzdelávanie tanečných pedagógov na vysokej a strednej úrovni). Tancoval a vyučoval tanec na Slovensku, v Maďarsku, v Švajčiarsku, v Belgicku, v Portugalsku, v Španielsku, v Grécku, v Nemecku, v Rakúsku, vo Venezuele, v Austrálii, v Spojených štátoch amerických aj v Kanade.

József Juhász R.

Výtvarný umelec, básnik ocenený cenou Forbátha, Madácha a Kassáka, je vyznamenaným umeleckým a kultúrnym manažérom záslužného rytierskeho krížu Maďarskej republiky. Zúčastnil sa na zakladaní viacerých organizácií štátneho aj medzinárodného charakteru (Stúdió erté, Vydavateľstvo Kalligram, IAPAO, Kassákovo stredisko, Kultúrne korzó). V oblasti súčasnej kultúry získava vzácne skúsenosti pri vytváraní a manažovaní štátnych a medzinárodných organizácií.

Adél Strieženec

Diplom získala na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre v oblasti sociálna práca so špecializáciou na rómsku spoločnosť. Neskôr vyučovala na základnej škole vo Štvrtku na Ostrove ako rómsky asistent, pôsobila aj ako vychovávateľka v detských domovoch. Od roku 2011 je projektovou asistentkou na Úrade splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

 

Čestný predseda

Rudolf Chmel

Diplom získala na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre v oblasti sociálna práca so špecializáciou na rómsku spoločnosť. Neskôr vyučovala na základnej škole vo Štvrtku na Ostrove ako rómsky asistent, pôsobila aj ako vychovávateľka v detských domovoch. Od roku 2011 je projektovou asistentkou na Úrade splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

 

Koordinátori

Zoltán Szalay
Právnik, spisovateľ, redaktor. Študoval právo v Bratislave, v rokoch 2010 až 2014 pôsobil na Úrade vlády SR v oblasti menšinových práv a legislatívy. Od roku 2013 je šéfredaktorom literárneho časopisu Irodalmi Szemle.

Réka Szabó

Kulturologička, literátka. Študovala na Katedre stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Koordinuje projekt Kutika.

Gyenge Veronika

Je študentka učiteľstva anglického a maďarského jazyka. Venuje sa organizovaniu slam poetry a iných podujatí pre mládež a univerzitných študentov, performerka slam poetry, členka literárneho klubu.