Mentorprogram

Minorma považuje za mimoriadne dôležité, aby sa venovala dostatočná pozornosť vzdelávaniu ....