Minorma je znovurodené občianske združenie na Slovensku. Našim poslaním je zastupovanie kultúrnych, ekonomických, spoločenských a právnych záujmov etnických a národnostných menšín, ďalej podporovanie mladých talentovaných ľudí. Minorma poukazuje na to, že ak majú byť zachované hodnoty a kultúrna identita a dôstojnosť menšín, je potrebné v prvom rade podporovať ich súčasné kultúrne prejavy. Naše združenie preto sa snaží osloviť čo najširší publikum, a poukázať na to, že všetko v čom sa líšime, je práve to, čo nás spája.

Medzi naše aktivity patrí mentorský tábor MINORMA, ktorý sa zameriava na podporovanie umelecky talentovaných študentov každých stredných škôl. Je to týždeň, keď  žiaci každodenne sa môžu venovať svojim vybraným umeleckým kategóriám tj. Hudba, divadlo, tanec, fotografia, výtvarné umenie, kreatívne písanie. Spolupracujú s nimi mentori, s kými môžu vyskúšať a spoznať nové žánre, metódy. Tento program je bezplatný, žiaci musia zabezpečiť len cestu. Ďalej, prihlasovanie sa do táboru prebieha spôsobom prihlášky, v prílohe so súbormi (fotky, videá, nahrávky) ktoré prezentujú ich tvorbu. Počas školského roka sa snažíme  spolupracovať s viacerými školami, ohľadom na vzdelávanie mládeže v tematike tolerancie.

Dvojjazyčné podujatie Pestré Slovensko / Színes Szlovákia je séria podujatí po celom Slovensku, ktorá sa snaží priblížiť k sebe hlavne slovenské a maďarské publikum. Chceme povýšiť menšinové kultúry, emancipovať ich, aby už viac neboli sprevádzané posmechom či odsúdením. Na to potrebujeme, aby sme držali spolu a podporovali dnešných mladých, a poukázali na to, že jazykom umenia rozumie každý. Program sa skladá z dvojjazyčnej prednášky, vždy reagujúc na nejakú tému spojenú s tematikou menšín, tolerancie, vzájomného poznávania. Ďalej predstavitelia slam poetry z troch krajín (Slovensko, Maďarsko, Česko) predstavujú svoje tvorby, ktoré tiež sú reakcie na aktuálne diania. Dbáme na to, aby každý z publikumu  tomu rozumel, a aj preto všetky texty je preložené a premietané za nimi. Večer sa skončí s afterparty, kam sa snažíme vždy svieže melódie zabezpečiť.

Minorma

  • Iniciuje a podporuje popularizáciu a rast menšinových kultúr na Slovensku
  • Organizuje kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia pre členov národnostných a etnických menšín na Slovensku
  • Vykonáva vzdelávaciu a výchovnú činnosť prostredníctvom organizácie rozličných workshopov, prednášok, záujmových krúžkov a klubov
  • Podporuje právo na používanie menšinového jazyka a spolupracuje s podobnými organizáciami v oblasti ľudských práv a s inými spoločenskými inštitúciami