Minorma má za sebou úspešný rok

O menšinovej kultúre a identite – novými spôsobmi. Minorma vykonávala svoju činnosť aj v roku 2014 v zmysle tejto základnej idey, aby cez pozitívne odkazy dokázala, že otvorené a tolerantné Slovensko môže byť spoločnou vlasťou ľudí s rôznymi identitami.
V roku 2014 bol odštartovaný projekt Kutika, krajčírska dielňa v obci Gemer, ktorý dnes poskytuje prácu miestnym ľuďom a ktorého prvé produkty sa v priebehu tohto roka už dostali do obehu, zakladajúc tým novú menšinovú značku.
Minorma aj v roku 2014 pokračovala vo svojom mentorskom programe, v rámci ktorého žiaci stojací pred voľbou povolania mali možnosť už druhýkrát sa stretnúť so skúsenými odborníkmi v letnom tábore, aby si svoj talent mohli ďalej rozvinúť.
Nová webová stránka spoločného programu Minormy a Nadácie otvorenej spoločnosti Sme otvorení / Yes we are open (smeotvoreni.sk) začala zbierať tie komerčné a nekomerčné priestory na Slovensku, ktoré sú tolerantné voči menšinám.
Spolu s o. z. Art-Eko, Divadlom na perone, S(z)lomarátom, kapelou Szeder a Tanečným divadlom Ifjú Szivek sa realizovalo podujatie otvárajúce projekt Közért, v rámci ktorého sa v januári 2015 otvorí požičovňa kníh a stretávacie miesto na Laurinskej ulici v Bratislave.

Minorma aj v roku 2015 sa bude snažiť budovať väčšiu toleranciu voči menšinám a pomáhať v posilňovaní kvalitnej menšinovej kultúry.