Pestré Slovensko – Deň národnostných menšín

Ako ďalší z našich projektov v súčasnosti rozbiehame sériu celoslovenských podujatí s názvom Pestré Slovensko – Deň národnostných menšín. Cieľom týchto podujatí je, aby počas jedného dňa sa mohli menšiny žijúce na Slovensku predstaviť, zmeniť súčasnú verejnú mienku a dokázať, že práve národnostné menšiny spestrujú kultúru a spoločnosť Slovenska.
Do projektu sa zapojili neziskové organizácie, kluby, divadlá a iné kultúrne ustanovizne na celom Slovensku, ktoré chcú počas tretej októbrovej soboty venovať svoje priestory a kapacity podujatiu, na ktorom sa predstavia rôzne menšinové kultúry – ich divadelníctvo, hudba, tanečné umenie, gastronómia atď.

Chceme, aby raz do roka patril jeden deň národnostným menšinám žijúcim na Slovensku a tak zdôrazniť presvedčenie, že menšiny obohacujú Slovensko. Našim cieľom je zveľadiť menšinové kultúry, emancipovať ich, aby už viac neboli sprevádzané posmechom či odsúdením, aby boli vnímané pozitívne a ako hodnoty, ktoré sprestrujú kultúru a spoločnosť Slovenska.