A Minorma elsődleges célja, hogy a Védcölöp (Palisády) Alapítvány munkáját átvállalva egy olyan közös kulturális és állampolgári értékrendet fogalmazzon meg és fogadtasson el a szlovák társadalom egészével, amely a kölcsönös sérelmek túlhangsúlyozása helyett, egy közös közép-európai identitás perspektíváját vetíti előre.