Minorma polgári társulásként működik, 2012 őszén jött létre. Az intézet a Szlovákia területén élő etnikai és nemzeti kisebbségek kulturális, gazdasági, szociális és jogi érdekeinek képviseletét tűzte ki céljául, elsősorban azonban a magyar kisebbség kultúrájára összpontosít. Szervezetünk nem csupán népszerűsíteni szeretné a Szlovákiában élő kisebbségi csoportokat, hanem azok társadalmi, kulturális és szociális integrációját is feladatának tekinti. A Minorma megalakulásától kezdve igyekszik Dél-Szlovákia valamennyi régióját bekapcsolni tevékenységi körébe.

Meggyőződésünk, hogy a Minorma hiánypótló szervezet, amely eszmeiségében abból indul ki, hogy a kultúra mély történelmi gyökerekből táplálkozik ugyan, de mindenképpen jelen idejű fogalom. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy értékeink és identitásunk megőrzésének, nemzeti méltóságunk fenntartásának legfőbb záloga a ma élő és működő kultúra fejlesztése, olyan új kulturális értékek felmutatása, melyek egyszerre egyetemesek és magukon hordozzák kisebbségi létünk sajátosságait. Röviden szólva: szeretnénk emancipálni, a körülöttünk élő többségi kultúrákkal egyenértékűvé emelni a sokszor elnéző félmosollyal kezelt „kisebbségi kultúra” fogalmat. Ehhez arra van szükség, hogy összefogjuk és támogassuk a mai kulturális élet fiatal, igényes és versenyképes szereplőit. Tiszteljük a hagyományainkat, ismerjük a múltunkat, de a világ színe előtt kizárólag az általunk teremtett kultúra és művészet minősége adhat nekünk rangot, ez növelheti saját önbecsülésünket s ettől viselhetjük még büszkébben az identitásunkat.
Bár akadnak eredeti, saját ötleteink is, de első időben elsősorban az Európában már jól működő, sikertörténetként elkönyvelt példákat követnénk, illetve kezdeményezzük azok szlovákiai megvalósítását is.

Minorma

  • kezdeményezi és támogatja a Szlovákiában és annak határain túl élő etnikai és nemzeti kisebbségek kultúrájának gyarapodását, segít a magyar kultúra népszerűsítésében,
  • szlovákiai, illetve határon túli nemzeti és etnikai kisebbségek tagjai számára kulturális, közművelődési és társadalmi rendezvényeket szervez, ezáltal gondozza és népszerűsíti a kisebbségi kultúrát,
  • oktatási és nevelési tevékenységet folytat különféle workshopok, előadások, szakkörök, öntevékeny művészeti, illetve tudományos csoportok, klubok létrehozásával,
  • ösztöndíjprogramokon keresztül tehetséggondozást végez,
  • támogatja a kisebbségi anyanyelvhez és kultúrához való jogot, ezáltal együttműködik a hasonló célokért tevékenykedő emberi jogi és egyéb társadalmi szervezetekkel,
  • jótékonysági projektjén keresztül példát statuál a szolidaritásra, melynek célja a figyelemfelhívás, a válaszok megfogalmazása a „Hogyan tovább, tehetségek?“ kérdésre,
  • kapcsolatot ápol hasonló célokért tevékenykedő európai kisebbségi szervezetekkel. Együttműködési projektjein keresztül mintaszerű tevékenységet végez különböző kulturális, illetve társadalomtudományi kutatások aktivizálásával.