Skončil sa tretí mentorský tábor 

7. júla sa skončil tretí mentorský tábor Minormy, ktorý tentokrát zorganizovali v centre Kokava Línia pri Kokave nad Rimavicou. Cieľom mentorského programu Minormy je, aby na Slovensku jedinečným spôsobom zabezpečil rozvoj talentovaných žiakov maďarskej národnosti, stojacích pred voľbou povolania.

V mentorskom tábore sa otvorili tri skupiny: výtvarné umenie, fotografia a kreatívne písanie. Skupinu výtvarných umelcov viedol Gábor Gyenes, mentorom fotografov bol Martin Kápostáš a skupinu kreatívneho písania riadili Titanilla Bőd a Zoltán Szalay. V tomto roku sa do programu zapojilo 18 detí. Do tábora zavítal básnik Zoltán Szászi a šéfredaktor denníka Új Szó Norbert Molnár. 6. júla otvorili z diel účastníkov tábora výstavu, členovia skupiny kreatívneho písania prečítali svoje nové texty a vyšli aj noviny tábora s názvom Zsa.ku. Posledný večer končil koncertom skupiny ENCORE, ktorej dvaja členovia sa v uplynulých rokoch zúčastnili tábora.

Cieľom Minormy je, aby sa v mentorskom programe mohlo pokračovať aj po tábore a aby žiaci mohl dostať potrebnú pomoc od Minormy a od mentorov aj v ďalšom období.