Výmena kníh na Laurinskej

Od 18. marca je otvorené nové miesto Minorma na výmenu kníh na Laurinskej 19 v Bratislave – ide o prvú takúto iniciatívu pre maďarských čitateľov. V Közérte nájdeme približne 700 titulov (z niektorých titulov aj viac eyxemplárov), ktoré boli darované Minorme maďarskými vydavateľstvami zo Slovenska (Spolok Madách, Vydavateľstvo Kalligram), ako i inými inštitúciami (Maďarský intitút v Bratislave, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku). Közért je otvorený tri dni v týždni, od utorka do štvrtka, od 10:00 do 17:30 (vo štvrtok do 17:00).